Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zawiadomienie

 

Zawiadamiany o terminie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Świdwinie w dniu 15.09.2023 o godzinie 10:00 w sali 55 Urzędu Miasta Świdwin.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie i wybór przewodniczącego i protokolanta
  2. Uchwalenie porządku obrad i wybór komisji
  3. Sprawozdanie z działalności PZERiI oraz Komisji Rewizyjnej za lata 2018-2023
  4. Przerwa
  5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
  6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZERiI
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Godzina 10:00- I termin

W przypadku braku qurum termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego odbędzie się o godzinie 10:30

Zapraszamy