Statut

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW


Uchwalony przez XI Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 2 do 4 grudnia 2014 roku i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszwy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego. Rejestru Sądowego w dniu 7 września 2015 roku sygn. akt WA. XII Ns – REJ. KRS/024671/15/568.

Do pobrania: >>> STATUT <<<