Spotkanie opłatkowe

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Uroczystość odbędzie się w restauracji Zamkowa

dnia 10 grudnia 2019 r o godzinie 12-tej

Koszt wigilii 25 zł

Informacja i zapisy w Biurze PZERiI pok nr 5a w Urzędzie Miasta Świdwin