Plan Pracy na 2019 rok

Zarząd Polskiego  Związku Emerytów  Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Świdwinie w odpowiedzi na pismo znak OZKS.033.96.18 z dnia 28.11.2018 r.  podaje wykaz planowanych przez nasz związek imprez w 2019 roku:

Styczeń – Dzień Babci i Dziadka

Luty – Walentynki i zabawa karnawałowa

Marzec – Dzień Kobiet, Wyjazd do Szczecina na koncert Stare Dobre Małżeństwo

Kwiecień – Jajeczko, Wyjazd do Opery w Szczecinie

Maj – Powitanie Lata w Poradzi, Dzień Inwalidy (Spotkanie w Zamku)

Czerwiec – Turnus Rehabilitacyjny – Truskawiec Ukraina, Wyjazd do Teatru w Koszalinie