Zajączek Wielkanocny w PZERiI

W dniu 31.03 PZERiI i Klub Seniora częstował seniorów żurkiem i babką wielkanocna.

Poczęstunek wydawany był dla potrzebujących.