Wsparcie seniorów

Dziś w Szczecinie Burmistrz Miasta Świdwin Piotr Feliński W obecności Wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza podpisał umowę na przekazanie dotacji w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+

Seniorzy dzięki temu wsparciu mogą korzystać z m.in. z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb w danej gminie. W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Fot. Centrum Prasowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nie mniej ważne jest aktywizowanie i angażowanie seniorów w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Zachodniopomorskie Urząd Wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

czytaj też:

W Świdwinie powstanie klub dla seniorów

W Świdwinie powstanie klub dla seniorów