Skład Zarządu PZERiI

Dnia 17.08.2018 r. odbyło się Walne Zebranie P.Z.E.R.iI. na ktorym został wybrany nowy zarząd.

W skład zarządu wchodzą:

Regina Barszcz – przewodnicząca

Mieczysław Rogulski – Wiceprzewodniczący

Marian Ostapowicz – Wiceprzewodniczący

Genowefa Czarnecka – Skarbnik

Elżbieta Rogulska – Sekretarz

Teresa Szuster – Członek

Ewa Głasek – Członek

Władysław Nowak – Członek

 

Komisja Rewizyjna:

Barbara Kiełbowska – Przewodnicząca

Jadwiga Kopeć – Członek

Danuta Leńczuk – Członek