Dzień Seniora

Dzień Seniora za nami!

Dziękujemy tak liczne przybycie!

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta, Radnym Miasta Świdwin oraz Staroście Powiatu Świdwińskiego za życzenia i upominki.

Dziękujemy pani Hannie Przeradzie za wygłoszenie wykładu, nauczycielkom PSP nr 1 pani Edycie Uss i Małgorzacie Ziółkowskiej za przygotowanie dzieci do występu, dzieciom za piękny występ, st.asp. Katarzynie Kopacz za pogadankę o bezpieczeństwie seniora, Katarzynie Piskorz – powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za pogadankę o zawieraniu umów oraz pani Katarzynie Radomskiej za przygotowanie sekcji tanecznej seniorów.

Dziękujemy także obsłudze Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek