Dzień Babci i Dzień Dziadka!!!

 
 
 

Jakże chciałbym dziś o Babciu droga,

W radość zmienić wszystkie troski Twoje,
Szczerą modlitwą wyprosić Boga
Słodką nagrodę za Twój trud i znoje
I wszystkie smutki w szczęście ci zamienić
I Dzień Babci słonkiem opromienić
I na twe usta sprowadzić uśmiechy
Byś doczekała z swych wnucząt pociechy.
 
Niech Twój Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba

Wybłaga wszystko, co Ci Babciu trzeba!

 

Dziadkowie moi kochani!

W dniu Waszego święta, życzę wam, żeby emerytura polnymi kwiatami była usłana, jak impreza noworoczna udana.

Żeby gwiazdka szczęścia nad wami świeciła i radość gościła.
Żeby zdrowie na krok was nie opuszczało i bez leków żyć się dało.

Żeby dziadek w pokera zawsze wygrywał
i Ci babciu na harmonijce melodyjne przygrywał.

Żeby wasz wzrok się nie pogorszył i słuch wyostrzył.

Żeby dobry humor się was czepiał, wisielczy nastój daleko i szybko uciekał.

Tanecznym krokiem kroczcie bez bólu kości, niech płonie żarem ogień waszej miłości.

I nigdy nie zapominajcie, że macie wnuki najukochańsze!